* 7:30-9:00

9:00-11:00

11:00-13:00

13:00-15:00

15:00-15:30

PO

individuální příchody, činnosti (stolní hry), svačina

VAŘENÍ

 

 

 

oběd, odpolední odpočinek, četba knih, poslech hudby

POVÍDÁNÍ O SPOLEČENSKÝCH
TÉMATECH

 

úklid místností, odchody uživatelů

 

 

 

 

ÚT

individuální příchody, činnosti (stolní hry), svačina

Pracovní činnosti
(dílny apod.)

 

oběd, odpolední odpočinek, četba knih, poslech hudby

BAZÉN 13:45

ODJEZD 13:30

 

 

úklid místností, odchody uživatelů

 

 

 

 

ST

individuální příchody, činnosti (stolní hry), svačina

Muzikoterapie
s Pavlem

 

 

oběd, odpolední odpočinek, četba knih, poslech hudby

Čtení, psaní, počítání

 

 

 

úklid místností, odchody uživatelů

 

 

ČT

individuální příchody, činnosti (stolní hry), svačina

POVÍDÁNÍ S BABIČKOU -
společenská etika, tradice, moje práva a povinnosti ...

 

 

oběd, odpolední odpočinek, četba knih, poslech hudby

Keramika
(1x za 14 dní)

Výtvarná činnost

 

 

 

úklid místností, odchody uživatelů

 

 

 

 

individuální příchody, činnosti (stolní hry), svačina

Péče 
o domácnost

Čtení, psaní, počítání

 

oběd, odpolední odpočinek, četba knih, poslech hudby

ANGLIČTINA,

HRY ROZVÍJEJÍCÍ
OSOBNOST

 

úklid místností, odchody uživatelů

 

 

 

 

* časy jsou pouze orientační