* 7:30-9:00

9:00-11:00

11:00-13:00

13:00-15:00

15:00-15:30

PO

individuální příchody, činnosti (stolní hry), svačina

Čtení, psaní, počítání

 

 

 

oběd, odpolední odpočinek, četba knih, poslech hudby

POVÍDÁNÍ O SPOLEČENSKÝCH
TÉMATECH

 

úklid místností, odchody uživatelů

 

 

 

 

ÚT

individuální příchody, činnosti (stolní hry), svačina

Pracovní činnosti
(dílny apod.)

 

oběd, odpolední odpočinek, četba knih, poslech hudby

BAZÉN 13:45

ODJEZD 13:30

 

 

úklid místností, odchody uživatelů

 

 

 

 

ST

individuální příchody, činnosti (stolní hry), svačina

Vaření

 

 

oběd, odpolední odpočinek, četba knih, poslech hudby

Čtení, psaní, počítání

 

 

 

úklid místností, odchody uživatelů

 

 

ČT

individuální příchody, činnosti (stolní hry), svačina

POVÍDÁNÍ S BABIČKOU -
společenská etika, tradice, moje práva a povinnosti ...

 

 

oběd, odpolední odpočinek, četba knih, poslech hudby

Keramika
(1x za 14 dní)

Výtvarná činnost

 

 

 

úklid místností, odchody uživatelů

 

 

 

 

individuální příchody, činnosti (stolní hry), svačina

Péče 
o domácnost

Čtení, psaní, počítání

 

oběd, odpolední odpočinek, četba knih, poslech hudby

ANGLIČTINA,

HRY ROZVÍJEJÍCÍ
OSOBNOST

 

úklid místností, odchody uživatelů

 

 

 

 

* časy jsou pouze orientačníKontakt

Linie radosti z.s.

Jamnická 505
Staré Město
738 01 Frýdek Místek

Tel: +420 602 601 120