Partneři

Tímto bychom chtěli poděkovat všem podporovatelům a štědrým dárcům, bez nichž by naše sdružení nemohlo fungovat.

Seznam dárců:

obec Čeladná

obec Sedliště

obec Staříč

Kněhyně o.p.s.

Nadace bratrů Šuškových

 Nadace ČEZ
 
Ing. Vladimír Češka


Hotel Miura - p. Richard Kučík

MORYS s.r.o.

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

 Poliklinika Viniční, a.s.   

 Martínek Svoboda 

Nadační fond Kimex

Dílna Radost

Technické služby Frýdek-Místek

 

 

Nadace ČEZ pomohla ve Frýdku-Místku

Denní stacionář Linie radosti je určen pro osoby s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením od 16-64 let. V roce 2015 se na něj usmálo štěstí a byl vybrán mezi organizace, jejichž klienti a sympatizanti se mohli projet na duhovém kole nadace ČEZ.

Rozhodující chvíle nadešla 27. 6. 2015 na Ostravici. Všichni účastníci urputně šlapali, jelikož ujetá vzdálenost rozhodovala o výši finanční částky pro organizaci. Naše paní ředitelka Jaroslava Lukšová, která za naši organizaci finišovala, dovezla do cíle krásných 50 093 Kč.

Co bylo pořízeno za získané peníze? “Máme krásné nové notebooky“, na kterých se uživatelé učí pod dohledem zkušeného zaměstnance používat základní programy a bezpečně se pohybovat na internetu. Za zbylé finanční prostředky jsme zakoupili fotoaparát. Někteří naši uživatelé totiž mají problém se slovně vyjádřit, a proto jsou fotografie jediným dokladem o jejich spokojenosti.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kdo šlapali na kole a především Nadaci ČEZ, která denní stacionář Linie radosti zařadila mezi organizace, které tímto způsobem podpořila.“

 

 

 

Moravskoslezský kraj podpořil celoroční činnost Sportovního klubu Linie radosti

 

Na financování celoroční činnosti Sportovního klubu Linie radosti Frýdek-Místek přispěl Moravskoslezský kraj v rámci programu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 (ŠMS/S)“.

Také díky této podpoře jsme schopni zabezpečit plavecké tréninky a účast na plaveckých závodech.

Za schválenou podporu děkujeme.

 

 

 

Město Frýdek-Místek podpořilo z rozpočtu některé akce spolku Linie radosti

 

Zastupitelé statutárního města Frýdek-Místek na svém 10. zasedání, které se konalo 21.března 2016, schválili dotace pro náš spolek na některé akce, které se chystáme uspořádat v roce 2016 a dodatečně byl podpořen také náš Společenský večer ,,ve sportovním stylu“.

Do letních prázdnin chceme realizovat akci „Odpoledne her a činností rozvíjejících osobnost“, která byla podpořena z programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek v roce 2016“.

Všichni se můžeme také těšit na akci Diskotéka Linie radosti – „Hurá! Budou prázdniny“, která byla podpořena z programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek v roce 2016“ .

Po letních prázdninách náš spolek plánuje realizovat dvě kreativní odpoledne. Během prvního odpoledne si účastnici budou moci vyrobit své originální tričko. Partnerem této akce je Dílna radost, která zdarma provede sublimaci triček. V rámci druhého odpoledne si účastníci budou moci vyrobit originální výrobky z keramiky. Obě akce byly podpořeny z programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek“.

Rovněž se nám podařilo získat dotaci na celoroční činnost našeho sportovního klubu z programu "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek v roce 2016". Náš sportovní klub také podpořil ze svých dotačních rezerv primátor města Michal Pobucký. Z těchto dotačních rezerv bude hrazeno část nákladů, které jsou spojeny s účastí našich sportovců na závodech na celorepublikové úrovni v plavání. Část dotace bude použita na Mistrovství v cyklistice určeném pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením. Více informací a fotografie z výše uvedených akcí najdete na našich stránkách.

Za schválenou podporu děkujeme.