Partneři

Tímto bychom chtěli poděkovat všem podporovatelům a štědrým dárcům, bez nichž by náš spolek nemohl fungovat.

Rádi bychom poděkovali Statutárnímu městu Frýdek-Místek, které nás každoročně finančně podporuje. Díky Vaší podpoře jsme mohli zrealizovat a zúčastnit se různých společenských, sportovních akcí, tréninků a výletů, které byly velkým přínosem pro naše handicapované uživatele a sportovce.

V roce 2019 nám byly poskytnuty tyto dotace: 

Název programu/dotace Název projektu/akce

Program „Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2019"

Sportujeme s Radostí za podpory statutárního města Frýdek-Místek
Dotační rezervy primátora Mistrovství Moravy a Slezska – Zlín 2019
Mistrovství ČR v plavání - Liberec 2019
Mistrovství ČR v cyklistice - Račice 2019
Společenský večer Linie radosti nejen pro handicapované z Frýdku-Místku a okolí 2019
Výlet do Českého ráje 2019
Halloween s Radostí 2019

 

 

 

V roce 2018 nám byly poskytnuty tyto dotace: 

Název programu/dotace Název projektu/akce
Program na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2018 Sportujeme s Radostí za podpory statutárního města Frýdek-Místek
Dotační rezervy primátora Mistrovství ČR v plavání Liberec 2018
Výšlap na Ještěd 2018
Mistrovství Moravy a Slezska – Přerov 2018
Mistrovství ČR v cyklistice - Račice 2018
Halloween s Radostí 2018
Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2018 Společenský večer s Radostí v květinovém stylu
Kreativní odpoledne s Radostí

 

Nadace ČEZ podpořila náš projekt "Nácvik samostatnosti handicapovaných osob v roce 2018" a jsme tomu velmi rádi, jelikož nám Nadace pomohla v našem úsilí, co nejvíce osamostatnit a připravit na běžný život handicapované osoby. Uživatelé naší sociální služby se učí běžným denním činnostem tak, aby dle individuálních možností,zvládli pobyt v chráněném bydlení, popř.mohli být zaměstnáni jako pomocné síly v hotelových nebo jiných službách a hlavně, aby si posílili své sebevědomí, že oni to zvládnou. K tomuto nácviku však potřebujeme patřičné vybavení, s čímž nám pomohla Nadace ČEZ a náš projekt jsme posunuli rychle kupředu. Za celkovou částku 60 tis.Kč jsme pořídili varnou desku s troubou, vysavač, pračku, lednici a spoustu kvalitního nádobí. Všechny tyto věci jsou umístěny v nových prostorách Linie radosti z.s., které se nachází na ul.Jamnická 550, ve Starém Městě u F-M a které zkrášlujeme, abychom mohli slavnostně otevřít a trošku se pochválit :-)

Moc děkujeme Nadaci ČEZ za důvěru a podporu a tímto vás všechny zveme na otevírání nových prostor Denního stacionáře Linie radosti z.s., které se uskuteční v měsíci září - termín bude v dostatečném předstihu upřesněn na našich webových stránkách.

 

Moravskoslezský kraj podpořil celoroční činnost Sportovního klubu Linie radosti

 

Na financování celoroční činnosti Sportovního klubu Linie radosti Frýdek-Místek přispěl Moravskoslezský kraj v rámci programu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 (ŠMS/S)“.

Také díky této podpoře jsme schopni zabezpečit plavecké tréninky a účast na plaveckých závodech.

Za schválenou podporu děkujeme.

Nadace ČEZ pomohla ve Frýdku-Místku

Denní stacionář Linie radosti je určen pro osoby s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením od 16-64 let. V roce 2015 se na něj usmálo štěstí a byl vybrán mezi organizace, jejichž klienti a sympatizanti se mohli projet na duhovém kole nadace ČEZ.

Rozhodující chvíle nadešla 27. 6. 2015 na Ostravici. Všichni účastníci urputně šlapali, jelikož ujetá vzdálenost rozhodovala o výši finanční částky pro organizaci. Naše paní ředitelka Jaroslava Lukšová, která za naši organizaci finišovala, dovezla do cíle krásných 50 093 Kč.

Co bylo pořízeno za získané peníze? “Máme krásné nové notebooky“, na kterých se uživatelé učí pod dohledem zkušeného zaměstnance používat základní programy a bezpečně se pohybovat na internetu. Za zbylé finanční prostředky jsme zakoupili fotoaparát. Někteří naši uživatelé totiž mají problém se slovně vyjádřit, a proto jsou fotografie jediným dokladem o jejich spokojenosti.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kdo šlapali na kole a především Nadaci ČEZ, která denní stacionář Linie radosti zařadila mezi organizace, které tímto způsobem podpořila.“


Kontakt

Linie radosti z.s.

Jamnická 505
Staré Město
738 01 Frýdek Místek

Tel: +420 602 601 120