Nadace ČEZ nás podpořila částkou 50783,-Kč, a to prostřednictvím spolku Kněhyně. Díky štědrosti obou organizací jsme získali celkově 55 tis.Kč, kterými jsme pokryli náklady na pronájem osmimístného auta Ford. Náš sportovní klub Linie radosti, jež působí při Denním stacionáři Linie radosti, se věnuje plavání, cyklistice, stolnímu tenisu, ale i atletice. Naši členové sbírají medaile nejen na běžných utkáních, ale je běžné, že z MČR v plavání, které se koná v Liberci, vezeme domů i sedm medailí. Na MČR v cyklistice v Račicích se suverénně umisťujeme v první patnáctce z celkových sto i více účastníků. Sportovní klub handicapovaných je velkým přínosem jak v posilování sebevědomí, ve zdokonalování hrubé motoriky, ale také napomáhá sociální adaptaci handicapovaných lidí. Náš klub je nejen pro naše klienty, ale je otevřen široké veřejnosti handicapovaných osob s mentálním, či kombinovaným postižením. 

Moc Vám děkujeme, že díky Vaší štědrosti se nám daří lépe integrovat do běžné společnosti, neboť chceme všem ukázat, že my vůbec nejsme slabým článkem, my jsme nabití neskutečnou pílí a optimismem, jež bourá ty nesmyslné bariéry, které v některých lidech stále přetrvávají.

Linie a Nadace ČEZ

Tato fotogalerie je prázdná.


Kontakt

Linie radosti z.s.

Jamnická 505
Staré Město
738 01 Frýdek Místek

Tel: +420 602 601 120