Sportovní olympiáda pro mládež s mentálním postižením v lehké atletice

21.09.2016 05:25

 

Sportovní olympiáda pro mládež s mentálním postižením v lehké atletice bude ve Frýdku-Místku zahájena zapálením olympijského ohně již po dvacáté

 

Tuto olympiádu každoročně pořádá denní stacionář Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. pod záštitou primátora statutárního města Frýdku-Místku.

Akce se účastní závodníci z celé České republiky, ze Slovenska a Polska. 150 závodníků, včetně žáků základních škol ve vloženém závodě, bude soutěžit o Putovní pohár primátora statutárního města Frýdku-Místku a medailová umístění v jednotlivých atletických disciplínách.

V letošním roce proběhne tato akce ve dnech 22.-23. září 2016. První den olympiády probíhá na horském hotelu Srdce Beskyd na Podolánkách. Jedná se o tzv. outdoorový den, kde proběhnou seznamovací hry a soutěže. Zde navazují závodníci nová přátelství a připravují se na hlavní olympijský závod, který se uskuteční následující den na lehkoatletickém stadionu TJ Slezan ve Frýdku-Místku.

Slavnostní zahájení hlavního závodu je v pátek 23. 9. 2016 v 8:30 hodin na stadionu TJ Slezan ve Frýdku-Místku. Přijďte naše závodníky povzbudit.

Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. si za 25 let svého trvání vydobylo dobré jméno v okruhu poskytovatelů sociálních služeb v rámci okresu, kraje i v celostátním měřítku. Jsme pořadateli různých kulturních, společenských a sportovních akcí, kterých se účastní handicapovaní z celé republiky. Za XI. ročník letní sportovní olympiády převzal ředitel denního stacionáře, pan Günther Kuboň  na pražském Žofíně Ocenění za nejlepší sportovní akci pro handicapované v rámci republiky v daném roce.

Tyto aktivity ovšem nejsou jedinou náplní naší práce, jde spíše o tzv. třešničku na dortu. Základním principem námi poskytovaných služeb je předcházet sociální izolaci a zvýšit kvalitu života našich uživatelů a podpořit jejich reálné možnosti integrace do společnosti. Tyto cíle jsou naplňovány individuální prací s jednotlivými uživateli podle druhu zdravotního postižení při zachování jejich lidské důstojnosti v náležité kvalitě.

Hlavní důraz je kladen kromě každodenního celoživotního vzdělávání klientů, na získávání ergoterapeutických dovedností. Jde o pracovní terapie v jednotlivých dílnách: keramická, výtvarná, tkalcovská, šicí a košíkářská. V poslední době jsme nabídku terapií rozšířili o výrobu smaltů, svíček a mýdel. Dalšími činnostmi jsou hudební a tělesná výchova, zásady zdravovědy a logopedická cvičení v rámci celoživotního vzdělávání a rehabilitace.

Po dobrých zkušenostech se nebráníme spolupráci s jinými poskytovateli sociálních služeb tak, abychom ve městě Frýdku-Místku pomohli udržet kvalitní sociální síť, nastavenou komunitním plánováním města.

Dana Vaňková – pracovník v soc. službách Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.

 


Kontakt

Linie radosti z.s.

Jamnická 505
Staré Město
738 01 Frýdek Místek

Tel: +420 602 601 120