Jaroslava Lukšová (ředitelka)

datum narození: říjen 1968
dosažené vzdělání: středoškolské - zdravotní sestra