Poslání Linie radosti – sociální služby

Posláním denního stacionáře Linie radosti je především poskytovat sociální služby v rodinné atmosféře a pomoc osobám s mentálním postižením lehkého až hlubokého stupně, popř. kombinovaným s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním.  Klademe velký důraz na individuální přístup, motivaci, podporu a pomoc v rozvoji, zachování znalostí, schopností a dovedností umožňující osobní realizaci, věřit si, být samostatný. Naše služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinou či přirozeným sociálním prostředím uživatele formou denního stacionáře.

Cíle

Cílem denního stacionáře Linie radosti je vytvářet uživatelům podmínky pro běžný život – zajistit jejich rozvoj, samostatnost, soběstačnost, spokojenost či zachování schopností, znalostí a dovedností s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm postižení, věkovým a charakterovým dovednostem každého uživatele.

Zásady poskytovaných sociálních služeb

 • Individuální přístup
 • Rozvoj samostatnosti a soběstačnosti
 • Přiměřená podpora či pomoc uživatelům
 • Začleňování uživatelů do společnosti
 • Respektování a ochrana práv uživatelů
 • Zachování lidské důstojnosti, rovnosti uživatelů
 • Partnerství, rovnost, profesionalita, motivace, vzájemná komunikace
 • Spolupráce s rodinami uživatelů
 • Hospodárnost a účelné vynakládání veřejných prostředků
 • Podpora dalšího vzdělávání pracovníků

 

Okruh osob, kterým jsou naše služby určeny

Osoby ve věku od 16 – 70 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení lehkého až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura cílové skupiny:

 • Dorost (16 – 18 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 70 let)

Forma poskytování: ambulantní služba


Kontakt

Linie radosti z.s.

Jamnická 505
Staré Město
738 01 Frýdek Místek

Tel: +420 602 601 120